Kunngjøring

Husdyrassosiert MRSA påvist i en svinebesetning i Nordland

Publisert 12.07.2019     Sist endret 16.07.2019

Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger.

Den aktuelle besetningen er båndlagt. Dette betyr at det ikke er lov å føre dyr ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet.

Oppdatering 16.07.19: Det er mistanke om MRSA i en av kontaktbesetningene.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. Analysene er gjort ved Veterinærinstituttet og St. Olavs Hospital.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for svinebesetninger. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Bakterien drepes når kjøttet blir stekt eller kokt

LA-MRSA kan finnes i kjøtt fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hege Osen, seksjonssjef, seksjon dyr og slakteritilsyn, avdeling Helgeland, region nord.


Kontaktinformasjon

Hege Osen, seksjonssjef, seksjon dyr og slakteritilsyn, avdeling Helgeland, region nord.