Forsøksdyr: Prosjektsøknad, Vaksineforsøk med Agens A


Godkjenningsdato 08.10.2018

Godkjenningsperiode 01.11.2018-01.07.2020

Formålet med forsøket er å utvikle en effektiv vaksine mot agens A. Dette medfører blant annet utvikling av en smittemodell og utførelse av vaksineforsøk (effekt og safety). Forsøket omfattes således av forskriftens § 10 punkt b og c.

Forventet skadevirkning på dyrene: iht. forskriftens vedlegg B Del III punkt 3c er forsøkenes art definert som betydelig belastende. Dette gjelder i hovedsak for fiskene som behandles med substanser som ikke er beskyttende (kontrolldyr) og for fiskene brukt til optimalisering av smittemodeller, ettersom disse fiskene er ubeskyttet mot ekspreimentell infeksjon med Agens A.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: sykdom forårsaket av Agens A forårsaker store dyrevelferdsmessige utfordringer for rognkjeks. Utvikling av vaksine mot sykdommen er derfor av stor samfunnsmessig nytteverdi.

Hvor mange og hvilke dyr skal brukes: 6200 stk rognkjeks (Cyclopterus lumpus).

3R's: Erstatning: Det er ikke mulig å erstatte bruk av fisk til utvikling av effektive vaksiner til fisk. Reduksjon: Det kan i de enkelte forsøkene være aktuelt å inkludere flere forskjellige vaksiner i samme forsøk. dette vil medføre en reduksjon i det totale antallet dyr som brukes, ettersom det da kun benyttes én kontrollgruppe til å undersøke sikkerheten til flere forskjellige vaksiner på en gang. Forbedring: Fisk bedøves/avlives ved bruk av overdose bedøvelsesmiddel i.fm. prøvetagning . Bruk av humane endepunkter reduserer belastningen på det enkelte dyr i de forsøk der dødelighet observeres.