Forsøksdyr: Smolt production protocols and breeding strategies for synchronized smoltification


Godkjenningsdato 28.12.2020

Godkjenningsperiode 05.01.2021-31.12.2022

1 Formål: Hovedformål er å undersøke om det er genetiske forskeller mellom familier av oppdrettslaks i respons på smoltstimuli og derved, på prestasjon etter overføring til sjø, og, i så fall, om det burde vurderes å iverksette avl for å synkronisere smoltutvikling.
Delformål er å undersøke om et smoltstimuli som innebærer en 12 t mørke:12 timer lys i kortdagsfasen er tilstrekkelig kort til å oppnå en synkronisert smoltgruppe.

2 Skadevirkninger: Mildt

3 Forventet nytteverdi: Det er en forholdsvis stor dødelighet (ca. 17%) etter utsett av laks i sjø i Norsk oppdrettsnæring. Denne skyldes delvis sub-optimal smoltkvalitet og det er et stort potensial for forbedring av fiskevelferd hos postsmolt i oppdrettsnæringen ved forbedring av smoltkvalitet.

4 Antall dyr og art: Atlantisk oppdrettslaks, Mowi-stammen, 3500 individer.

5 Hvordan etterleve 3R:
Replacement er ikke mulig.
Reduction: Nødvendig antall fisk i hver familie og antall familier er basert på kunnskap om genvariasjon (nærmer angitt senere). På grunnlag av dette ble det satt et minimum tall på antall i hver familie og antall familer til henholdsvis 30 og 100 (totalt 3000 individer). Grunnen til at det ble lagt inn det dobbelte antall egg er at vi tok høyde for det faktum at det av og til oppstår stor eggdødlighet. Det har ikke vi opplevd og det betyr at vi gradvis reduserer antall fisk i forsøket ved forskriftsmessig avliving.
Refinement: I forsøksdesignet har vi minimalisert antall fisk uten å kompromitere vitenskapelig utbytte. Gjennom hele forsøket er alle familiegruppene representert i alle kar, dvs. i et "common garden" oppsett, hvorved vi unngår effekter at miljøgetingelser på noen familier. Vi sørger for, i samråd med erfaren røkter i Kårvik, at størrelsen på forsøkskarene til enhver tid er optimalt i forhold til fisketetthet og at dette, sammen med riktige fôringsrutiner, sikrer minimalt med stress og hierakidannelse. Prosjektgruppen har lang erfaring i anaestesering og vevssampling av fisk. Fisken vil også bli vaksinert før utsett i sjø. Daglige røkterrutiner på stasjonen inkluderer avliving av fisk med unormal adferd.