Minister, politi og Mattilsynet setter dyrevelferd på programmet


Publisert 19.01.2015 | Sist endret 19.01.2015

Landbruksministeren og dyrevernorganisasjoner møtes for å snakke om dyrevelferd når Mattilsynet og ØKOKRIM arrangerer fagseminar onsdag 21. januar.

Mattilsynet og politiet, ved ØKOKRIM, skal samarbeide tettere innenfor dyrevelferdsområdet og møtes derfor til et felles fagseminar.

Seminaret åpnes av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Siri Martinsen fra NOAH – for dyrs rettigheter og Live Kleveland fra Dyrevernalliansen er også invitert til å snakke om dyrevelferd i programmets åpne del.

Mattilsynet og politiet har hatt flere møter der bedre samarbeid i dyrevernsaker har vært tema. Det er enighet om å styrke kontakten mellom politi og tilsyn i distriktene.

- Formålet med seminaret er at de som jobber med dyrevernsaker skal møtes, snakke sammen og dele kunnskap - både om tilsynsarbeid, etterforskningsmetoder og regelverk. Det skal legges til rette for et videre godt lokalt samarbeid mellom oss og de lokale økokrimrepresentantene i politiet, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Under seminaret vil representanter fra politi og Mattilsynet blant annet snakke om etterforskning i slike saker, dyrevelferd i akvakultur og for ville arter, taushetsplikt, rettslige rammer, praktisk tilsynsarbeid, rettspraksis osv.

Seminarets innledende del, hvor minister og dyrevernorganisasjoner holder innlegg, er åpent for pressen. Det er også anledning til å stille spørsmål i etterkant av dette. Åpen del varer fra klokken 11.00 til 13.00

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Spørsmål til ØKOKRIM: Kommunikasjonsleder Mie Skarpaas, tlf 90 75 00 58

Fant du det du lette etter?