Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2018

Publisert 14.05.2018     Sist endret 15.05.2018

Fra og med januar til og med april 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3204 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 2968 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:1. tertial 2018 (1. januar–30. april)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder kravene i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene i de dyreholdene der vi kontrollerte dyrevelferdsregelverket kan oppsummeres slik:

  • I litt over halvparten av dyreholdene vi har kontrollert etter dyrevelferdsregelverket (53 %) har vi ikke funnet avvik på dette regelverket.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 30 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner