Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2. tertial 2017

Publisert 20.09.2017     Sist endret 21.09.2017

Fra og med mai til og med august 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 2556 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:2. tertial 2017 (1. mai – 31. august)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder kravene i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene i de dyreholdene der vi kontrollerte dyrevelferdsregelverket kan oppsummeres slik:

  • I et flertall (55 %) av dyreholdene har inspektørene våre ikke funnet avvik fra regelverket for dyrevelferd.
  • I 45 % av dyreholdene ble det funnet avvik som gjelder dyrevelferd.
  • Det ble funnet 12 saker med alvorlig vanskjøtsel.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner