Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 3. tertial 2017

Publisert 22.01.2018     Sist endret 22.01.2018

Fra og med september til og med desember 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3278 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 2786 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:3. tertial 2017 (1. september–31. desember)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder kravene i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene i de dyreholdene der vi kontrollerte dyrevelferdsregelverket kan oppsummeres slik:

  • I et flertall (60 %) av dyreholdene har inspektørene våre ikke funnet avvik fra regelverket for dyrevelferd.
  • I 40 % av dyreholdene ble det funnet avvik som gjelder dyrevelferd.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 17 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner