Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i første og andre tertial 2018

Publisert 21.09.2018     Sist endret 24.09.2018

Fra og med januar til og med august 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 6209 dyrehold.

Hva undersøkte vi: I 5617 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom: 1. og 2. tertial 2018 (1. januar–31. august)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder kravene i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene i de dyreholdene der vi kontrollerte dyrevelferdsregelverket kan oppsummeres slik:

  • I nesten 60 % av dyreholdene vi har kontrollert etter dyrevelferdsregelverket (58,7 %) har vi ikke funnet avvik på dette regelverket.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 44 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner