Bruk av insekter til produksjon av fiskefôr tillatt

Publisert 19.12.2017     Sist endret 19.12.2017

En endring av EØS-regelverket åpner for bruk av insekter som proteinkilde ved produksjon av fiskefôr under visse vilkår. Endringen er gjennomført i norsk forskrift og gjelder fra 16. desember 2017.

Oppdrett av insekter til slike formål må foregå i lukkede anlegg og det er kun visse arter av insekter som kan benyttes. Insektene må fôres med fôr som er godkjent til matproduserende dyr. De oppdrettede insektene bukes til å lage insektmel som kan benyttes til produksjon av fiskefôr. Strenge krav til produksjon, lagring og transport av fôret skal hindre at fôr til landdyr forurenses med insektmel og at fôr fra ulike arter blandes sammen.

Endringene gjennomføres i prionregelverket (TSE-forskriften) og biproduktregelverket som regulerer all bruk av dyr til produksjon av dyrefôr. Bakgrunnen for dette er at prioner kan smitte gjennom dyrefôr. Det er ikke kjente prionsykdommer hverken hos insekter eller fisk per dags dato.

For å lese mer om endringene se regelverksprosessen: Endring av prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket åpner for bruk av insekter i fiskefôr og eksport av proteiner

For å lese mer om bruk av insekter i dyrefôr, se: Insekter til bruk i fôr

Fant du det du lette etter?