Regelverksprosess

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 2018)

Publisert 23.02.2018     Sist endret 23.02.2018

Endringen gjelder 6 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren/høsten 2018.

Rettsaktenes regodkjenning og en utvidet godkjenning av fôrtilsetningsstoff i kategorien avlteknsike tilsetningsstoffer, godkjenning av et ensileringsmidler og ett nytt avlteknisk tilsetningsstoff. Høringen gjelder også retting av feil i forordning (EU) nr 2017/1145 om tilbaketrekking av godkjenning for tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk, og ikke var søkt regodkjent innen fristen 01.11.2010.

Re-godkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Frist: 16.04.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 92 41