Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 24.03.2017)

Publisert 15.02.2017     Sist endret 20.11.2017

Endringen gjelder 13 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. Seks av rettsaktene er vedtatt og vil tre i kraft i EU i februar 2017. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2017.

Rettsaktene omhandler re-godkjenninger, godkjenning av nye preparater, utvidelse av bruksområde og endring av innehaver av godkjenning av fôrtilsetningsstoffer.

Re-godkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter. Endring av innehaver av godkjenning er en administrativ endring uten betydning bruker eller tilsynsmyndighet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 24.03.2017

Last ned saksdokumentasjon

Høringen er avsluttet

Rettsaktene er tredd i kraft i EU og er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

 
Endringene er fastsatt

Endringene i denne høringen ble fastsatt av Mattilsynet henholdsvis 30.05.2017, 12.06.2017, 01.08.2017

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41