Regelverksprosess

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften, inkludert avslag på godkjenning av riboflavin (80%) produsert av Bacillus subtillis KCCM-10445

Publisert 26.09.2018     Sist endret 26.09.2018

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2019. Høringen gjelder rettsakter som omfatter godkjenning og regodkjenning av to teknologiske tilsetningsstoffer, godkjenning og regodkjenning av to avtekniske tilsetningsstoffer, og utvidet godkjenning av tre avltekniske tilsetningsstoffer.

Høringen omfatter også en rettsakt som avslår godkjenning av B-vitaminet riboflavin (80%) produsert av den genmodifiserte bakterien Bacillus subtililis KCCM-10445. Dette har bakgrunn i at produktet inneholder levende celler av den genmodifiserte bakterien og rekombinant DNA, og EFSA konkluderer at det ikke er trygt for helse og miljø. GMOen er heller ikke godkjent.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA

 

 07.11.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41