Endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer (frist juni 2019)

Publisert 26.04.2019     Sist endret 20.05.2019

Det er forslag til endringer i Forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften. Det er 6 endrede grenseverdier for uønskede stoffer i vedlegg I.

Endringene gjelder:

  • økt grenseverdi for bly i fôrmidlene leonardite og torv,
  • økt grenseverdi for totalarsen i fôrtilsetningsstoffet dimangankoridtrihydrioksid,
  • økt grenseverdi for fluor i fôrmidler av kalkholdige marine alger,
  • økt grenseverdi for kvikksølv i fôrmidler av fisk og andre akvatiske dyr til hund, katt, akvariefisk og pelsdyr.
  • økt grenseverdi for fri gossypol i fôrmidlet bomullsfrø
  • utvidet grenseverdi for dioksiner og dl-PCB til å gjelde alle teknologiske tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 11.06.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 11.06.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41