Endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer (frist juni 2019)

Publisert 26.04.2019     Sist endret 20.05.2019

Det er forslag til endringer i Forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften. Det er 6 endrede grenseverdier for uønskede stoffer i vedlegg I.

Endringene gjelder:

  • økt grenseverdi for bly i fôrmidlene leonardite og torv,
  • økt grenseverdi for totalarsen i fôrtilsetningsstoffet dimangankoridtrihydrioksid,
  • økt grenseverdi for fluor i fôrmidler av kalkholdige marine alger,
  • økt grenseverdi for kvikksølv i fôrmidler av fisk og andre akvatiske dyr til hund, katt, akvariefisk og pelsdyr.
  • økt grenseverdi for fri gossypol i fôrmidlet bomullsfrø
  • utvidet grenseverdi for dioksiner og dl-PCB til å gjelde alle teknologiske tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 11.06.2019
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41