Endringer i forskrift om fôrvarer-uønskede stoffer (vedlegg I)

Publisert 27.09.2017     Sist endret 09.03.2018

Endringen gjelder 4 endringer i forskrift i 23. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, Vedlegg I: Uønskede stoffer. Vedlegg I implementerer direktiv 2002/32/EC.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i årsskifte 2017/2018.

Rettsaktene omhandler endringen av grenseverdi av bly i tilsetningsstoffet dikobber okisd, av kvikksølv i fôrmidler av tunfisk til kjærledyrfôr, av melanin i tilsetningsstoffet guanidinoacetic syre og av koksidiostatikaen dekokinat for slaktekylling.

Kunnskapsnivået om uønskede stoffer er i kontinuerlig utvikling og det vil derfor skje justeringer i grenseverdien for uønskede stoffer. Endringene i grenseverdier for kvikksølv og melanin i tilsetningsstoffene dikobber oksid og guanidinoacetic syre er knyttet til godkjenning av disse tilsetningsstoffene, og EFSAs vurdering av disse.

Grenseverdiene for kvikksølv i fôr er lavere enn grenseverdien for mat, noe som har resultert i at en del biprodukter fra tunfiskproduksjon ikke har kunne blitt benyttet til fôr. Økning av grenseverdien av kvikksølv i tunfisk til bruk i kjærledyrfôr gjør det mulig å benytte denne resursen til fôr. Endringen gjelder ikke for matproduserende dyr.

Koksidiostatikaen dekokinat er ikke godkjent for bruk i Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 10.11.2017
 
Endringen er fastsatt

 

Endringene i denne høringen ble fastsatt  05.03.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41