Regelverksprosess

Endringer i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer

Publisert 15.10.2018     Sist endret 15.10.2018

Endringen gjelder endringer i forskrift 1. mai 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer. Forskriften gjennomfører EU regulering nr. 767/2009.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren/sommeren 2019. Høringen gjelder en rettsakt som retter tekniske og språklige feil som ble gjort i en oppdatering av vedleggene i regulering (EU) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer i 2017. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 14.11.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 27.11.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 92 41