Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist desember 2018)

Publisert 30.10.2018     Sist endret 30.04.2019

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren/sommeren 2019. Høringen gjelder rettsakter som omfatter godkjenning av et teknologisk, sensorisk og avlteknisk tilsetningsstoff, regodkjenning av et avtekniske tilsetningsstoff, utvidet godkjenning av et avltekniske og et teknologisk tilsetningsstoff, samt endrede betingelser i godkjenning av et avteknisk tilsetningsstoff. Høringen gjelder også retting av feil regulering 2018/249 som godkjenner en rekke aminosyrer som ernæringsmessig tilsetningsstoff.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 05.12.2018
 
Endringene er fastsatt

 

 30.04.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41