Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2019)

Publisert 12.12.2018     Sist endret 27.05.2019

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCoPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren/høsten 2019.

Høringen gjelder rettsakter som omfatter tre godkjenninger og en regodkjenning av ernæringsmessige tilsetningsstoffer, en godkjenning av et teknologisk tilsetningsstoff, samt endrede betingelser i godkjenningen av to avtekniske og et teknologisk tilsetningsstoff.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 31.01.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 30.01.2019

Endringene er fastsatt

 

 30.04.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41