Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2019)

Publisert 12.12.2018     Sist endret 14.02.2019

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCoPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren/høsten 2019.

Høringen gjelder rettsakter som omfatter tre godkjenninger og en regodkjenning av ernæringsmessige tilsetningsstoffer, en godkjenning av et teknologisk tilsetningsstoff, samt endrede betingelser i godkjenningen av to avtekniske og et teknologisk tilsetningsstoff.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 31.01.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 30.01.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41