Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften: Tilføyelse av nasjonale bestemmelser samt fjerning av tabellene (frist juni 2019)

Publisert 20.05.2019     Sist endret 20.02.2019

De to tabellene, som følger med som vedheng til forskriften, fjernes. Tabellene er ikke en del av forskriften, men gis kun som informasjon over hvilke tilsetningsstoffer som er godkjente. Tabellene er i dag utdaterte og vi har vurdert det slik at det er mest riktig å benytte EU’s fôrtilsetningsstoff-register (Feed register). Registeret et til enhver tid oppdatert med de fôrtilsetningsstoffene som er godkjente i EU. Imidlertid må EU’s register sees i sammenheng med den til enhver tid gjeldende norske fôrtilsetningsstoff-forskriften, hvor rettsaktene fortløpende tas inn etter hvert som de kommer inn i EØS-avtalen.

Videre er det tatt inn en ny bestemmelse om de nasjonale unntakene Norge har i EØS- avtalen i forhold til visse koksidiostatika og høyeste innhold av kopper i fôret til smågris.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist: 27.06.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jorunn Madsen rådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 27