Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstofforskriften - bestemmelser om åpenhet

Publisert 23.04.2021     Sist endret 11.05.2021

EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning, forordning (EU) 2019/1381 (åpenhetsforordningen), som skal bidra til økt åpenhet i risikoanalysen. Den gjør endringer i EFSAs rutiner for å oppnå bedre kvalitet og styrke pålitelighet for risikovurderinger, mer åpenhet i risikoanalysen, forbedret risikokommunikasjon og bedre styring av EFSA.

Åpenhetsforordningen endrer artikkel 7 og artikkel 18 i forordning (EU) 1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, som er gjennomført i Norge i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Som følge av at disse artiklene endres, må det også gjøres endringer i forordning (EU) 429/2008 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Forordning (EU) 429/2008 er gjennomført i § 3b i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 07.06.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, tlf. 22 77 92 41