Midlertidige steder for veterinær grensekontroll ved import av høy og halm fra stater utenfor EØS

Publisert 27.07.2018     Sist endret 15.10.2018

Mattilsynet har etter oppfordring fra Landbruks- og matdepartementet gjort en vurdering av hvilke steder som er best egnet for å opprette midlertidige veterinære grensekontrollstasjoner for import av grovfôr på Vestlandet.

Benytter eksisterende kontrollstasjoner

Det er besluttet at noen eksisterende veterinære grensekontrollstasjoner skal benyttes for import av høy og halm fra stater utenfor EØS, selv om de ikke nødvendigvis ligger i de store byene / havnene.

Ved godkjente grensekontrollstasjoner er det etablerte lokaliteter, kompetent personale for veterinær kontroll med varer fra tredjestater og innarbeidede rutiner for blant annet gjeldende meldesystemer. Løsningen vil ivareta både praktiske, faglige og administrative behov på den beste og enkleste måten, og en slik løsning lar seg sette raskt ut i livet.

Det er grensekontrollstasjonene i Oslo Havn, Borg Havn, Egersund Havn, Måløy Havn og Ålesund Havn som skal benyttes. Vær oppmerksom på at grensekontrollstasjonen i Egersund Havn kun kan kontrollere høy og halm i bulk og ikke i konteinere på grunn av plassforhold.

Hvor skal kontrollen gjennomføres?

Høy og halm som kommer i bulk må kontrolleres ombord i fartøyet som frakter varepartiet, da grensekontrollstasjonene ikke har lagerfasiliteter for høy og halm, og krysskontamineringsfaren overfor andre produkter må ivaretas.

Høy og halm som kommer i konteiner kan kontrolleres på et anvist sted som grenseveterinæren finner egnet innenfor ISPS-området i havnen ved grensekontrollstasjonen.

Når fôret har gjennomgått grensekontroll og er godkjent for fri omsetning, kan det fraktes videre.

Hva skjer dersom høyet eller halmen ikke blir godkjent?

Dersom kontrollen viser at varepartiet med høy eller halm ikke kan godkjennes, vil grenseveterinæren båndlegge det frem til det er bestemt om varepartiet skal returneres / sendes ut av EØS, eller om det skal destrueres.

Vi gjør oppmerksom på at varepartier med høy og halm som ankommer i bulk må båndlegges ombord i fartøyet som frakter varepartiet. Fartøyet må da bli liggende under grenseveterinærens kontroll frem til det er avklart hva som skje videre med varepartiet.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer