Regelverksprosess

Nye regler om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr

Publisert 19.09.2018     Sist endret 11.02.2019

Avlingssvikten etter tørken i sommer medfører at mange bønder og andre som holder husdyr har behov for å supplere med innkjøpt høy og halm. Innkjøp av grovfôr fra andre land vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smittestoffer og planter, noe som kan medføre en helsefare for mennesker, dyr og planter.

Det foreslås en forskrift med tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr fra land utenfor EØS. Høy og halm som importeres til Norge som dyrefôr må:

  • ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom,
  • ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene,
  • ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet ved importen eller lagres i Norge i to måneder før bruk.

Høy og halm fra USA og Canada må i tillegg ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Mattilsynet holder et åpent høringsmøte om forslaget onsdag 26. september kl. 10.30. Møtet holdes i auditoriet i Mattilsynet hovedkontors lokaler i Oslo (Ullevålsveien 76).

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender forslag til nye regler om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr på høring.

 

Høringsfrist 04.10.2018
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura og Animalia 02.10.2018
Landbruksdirektoratet 28.09.2018

Forskriften ble oversendt til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse

Mattilsynet sendte sammenstilling av høringsinnspill og revidert versjon av forskriftsutkastet til LMD for fastsettelse.

 09.10.2018
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura og Animalia 02.10.2018
Landbruksdirektoratet 28.09.2018

Forskriften fastsettes

Landbruks- og matdepartementet fastsatte forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr den 22. oktober 2018. Forskriften trådte i kraft straks.

 

Forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr

 23.10.2018
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura og Animalia 02.10.2018
Landbruksdirektoratet 28.09.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Vibeke Bolme, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 96

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79