Regodkjenning av vitamin D3 som fôrtilsetningsstoff for alle dyr


Publisert 06.09.2017 | Sist endret 06.09.2017

Endringen gjelder regodkjenning av vitamin D3 (kolekalsiferol) som endrer forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Rettsakten har vært til diskusjon i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer og ble vedtatt i EU 21. august 2017.

Vitamin D3 er regodkjent med samme størsteinnhold for alle dyrearter som i den originale godkjenningen. Dette er akseptabelt for alle landdyr, men ikke for fisk. Vinduet mellom fiskens behov og tillatt størsteinnhold er svært smalt (0,06 mg/kg (laksefisk) vs. 0,075 mg/kg), samtidig varierer innholdet av vitamin D i fôrmidlene, noe som gjør tilsetning av vitamin D3 utfordrende uten å overskride størsteinnholdet. Det kan gå utover fiskevelferden hvis fisken ikke får dekket sitt ernæringsbehov.

EFSA har konkludert at 1,5 mg/kg (60 000 IU) vitamin D3 trygt for fiskehelse og konsumenten, men har ikke kunne vurdere eventuelle miljøpåvirkninger av en slik økning. Hvis det fremlegges data på at 1,5 mg/kg vitamin D3 ikke har negativ påvirkning på det marine miljø, vil størsteinnholdet for fisk kunne økes på et senere tidspunkt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 18.10.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 18.10.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41