Regodkjenning av vitamin D3 som fôrtilsetningsstoff for alle dyr

Publisert 06.09.2017     Sist endret 06.09.2017

Endringen gjelder regodkjenning av vitamin D3 (kolekalsiferol) som endrer forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Rettsakten har vært til diskusjon i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer og ble vedtatt i EU 21. august 2017.

Vitamin D3 er regodkjent med samme størsteinnhold for alle dyrearter som i den originale godkjenningen. Dette er akseptabelt for alle landdyr, men ikke for fisk. Vinduet mellom fiskens behov og tillatt størsteinnhold er svært smalt (0,06 mg/kg (laksefisk) vs. 0,075 mg/kg), samtidig varierer innholdet av vitamin D i fôrmidlene, noe som gjør tilsetning av vitamin D3 utfordrende uten å overskride størsteinnholdet. Det kan gå utover fiskevelferden hvis fisken ikke får dekket sitt ernæringsbehov.

EFSA har konkludert at 1,5 mg/kg (60 000 IU) vitamin D3 trygt for fiskehelse og konsumenten, men har ikke kunne vurdere eventuelle miljøpåvirkninger av en slik økning. Hvis det fremlegges data på at 1,5 mg/kg vitamin D3 ikke har negativ påvirkning på det marine miljø, vil størsteinnholdet for fisk kunne økes på et senere tidspunkt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 18.10.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 18.10.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41