Slaktekylling: Hva er narasin?

Publisert 10.10.2014     Sist endret 10.10.2014

Bruken av narasin i fôr til slaktekylling debatteres. Mattilsynet ønsker derfor å redegjøre for bruk og regulering i Norge.

Alle tilsetningsstoffer som brukes i mat og fôr skal være godkjente. Tilsetningsstoffer som benyttes i dyrefôr må godkjennes av EU-kommisjonen før bruk og Norge er forpliktet til å følge EUs regelverk om dyrefôr gjennom EØS-avtalen.

Hva er narasin?

Narasin er et godkjent fôrtilsetningsstoff som er klassifisert i tilsetningsstoffgruppen koskidiostatika. Dette brukes i fôret til slaktekylling for å motvirke koksidier, som er en type encellete parasitter som kan gi alvorlig tarmsykdom hos kylling. Å bruke koksidiostatika som forebyggende tiltak for å kontrollere koksidiose i moderne slaktekyllingproduksjon er nødvendig av både dyrehelse- og dyrevelferdsmessige grunner.

Er narasin antibiotika?

I Europa er narasin klassifisert som et koksidiostatika, det vil si et tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, og ikke som et legemiddel. Narasin har imidlertid antibakteriell effekt, og er klassifisert som antibiotika i blant annet USA. I utgangspunktet hadde EU en intensjon om å forby koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr fra 2011. Det ble utført forsøk i mange europeiske land, inkludert Norge, for å finne andre tiltak for å redusere eller unngå koksidiose hos slaktekylling. Konklusjonen fra EUs prosjekt ble at verken vaksinasjon eller andre tiltak som ble utprøvd kan erstatte bruk av koksidiostatika i fôr. Norge har valgt å være mer restriktive til koksidiostatika enn EU. I Norge er kun lov å bruke fem preparater, mot 11 i EU.

Vurderes av EFSA

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert narasin og konkludert med at det er trygt til bruk for dyr og miljø. Stoffene skal imidlertid godkjennes på nytt hvert tiende år og oppdatert dokumentasjon skal da legges fram for EFSA for ny risikovurdering. Risikoen for resistensutvikling er en del av denne vurderingen. Godkjennelsesperioden til narasin har nylig gått ut og dermed kreves en ny risikovurdering. Søknad er nå til behandling og i behandlingsperioden kan stoffet benyttes.

Bekymret for resistensutviklingen

Mattilsynet er bekymret for utviklingen av antibiotikaresistens. En tverrfaglig ekspertgruppe bestående av fagfolk fra blant annet Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet konkluderte i sommer med at behovet for mer kunnskap om hvilke faktorer som kan forårsake økt antibiotikaresistens er stort. Det er en konklusjon Mattilsynet støtter.

Mattilsynet vil ha risikovurdering

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av hvorvidt vår bruk av koksidiostatika i Norge kan føre til økt resistensutvikling. Utkast til bestilling ble sendt til VKM i august i år. Sammen med ny vitenskapelig vurdering fra EFSA vil dette arbeidet ligge til grunn for videre vurdering og forsvarlig bruk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910