Eksport av dyr

Publisert 01.03.2017     Sist endret 09.09.2021

Dersom du skal eksportere og frakte dyr fra Norge til et annet land, må du sette deg inn inn hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder for eksport av dyr generelt og for den aktuelle arten spesielt.

Reglene for samhandel, dvs. flytting av produksjonsdyr innen EU/EØS er felles. Ved eksport av levende dyr til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS-området må du ta kontakt med myndighetene i det landet du skal reise til for å få undersøkt hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder. Dersom transporten går gjennom flere land, må regelverket for hvert av disse landene også undersøkes nærmere.

Regler for transport av dyr må også være oppfylt.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport av dyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer