Eksport av produksjonsdyr


Publisert 28.11.2012 | Sist endret 11.08.2015

Dersom du skal eksportere og frakte dyr fra Norge til et annet land, må du sette deg inn in hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder for eksport av dyr generelt og for den aktuelle arten spesielt. Reglene for samhandel, dvs. flytting av produksjonsdyr innen EU/EØS er felles. Ved eksport av levende dyr til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS-området må du ta kontakt med myndighetene i det landet du skal reise til for å få undersøkt hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder. Dersom transporten går gjennom flere land, må regelverket for hvert av disse landene også undersøkes nærmere.

Regler for transport av dyr må også være oppfylt.

Mer om eksport av produksjonsdyr

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

11.1.231 Chile veterinærattest levende gris spansk engelsk 2015-07-specimenPDF
Eksportsertifikat for rugeegg fra fjørfe (ikke struts) til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ubehandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for naturtarm til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til ArgentinaPDF
Eksportsertifikat for behandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for behandlede huder og skinn til TyrkiaPDF

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev