Faktaartikkel

Krav for innførsel av gatehunder er strammet inn

Publisert 13.06.2018     Sist endret 13.06.2018

Bakgrunn for endringen

Stortinget har gitt Mattilsynet i oppdrag å stoppe innførsel av gatehunder til Norge.

Innførsel av gatehunder medfører en betydelig risiko for at sykdommer innføres til Norge. Det er ikke mulig å gi tilfredsstillende helsegarantier for disse hundene.

Til tross for gjentatte advarsler fra alle fagmiljøer i mange år, har importen fortsatt. Nå setter myndighetene foten ned og begrenser importen.

Dette er endret fra 1. juli 2018:

  • Hvis du kommer reisende med en tidligere gatehund til Norge, må du kunne dokumentere at hunden har vært i ditt eie og under din kontroll i over 6 måneder før innreise til Norge.
     
  • Gatehunder regnes ikke lenger som handelsdyr, og du kan derfor ikke bruke regelverket for kommersiell import for å hente gatehunder i utlandet.

I praksis betyr dette at det ikke lenger er mulig å hente gatehunder fra utlandet.

Berører ikke vanlige feriereiser med kjæledyr

Vanlige reiser med kjæledyr blir ikke berørt som følge av innstrammingen.

Kjøper du avls- og brukshunder fra oppdrettere i EU, vil disse hundene kunne innføres dersom de følges av dokumentasjon som viser at de ikke er gatehunder. Slik dokumentasjon kan for eksempel være stamtavle.

Norske hunder som følges av et kjæledyrpass utstedt av veterinær i Norge, vil heller ikke berøres av denne innstrammingen.

Tidligere importerte gatehunder som kan dokumenteres å ha vært innført lovlig til Norge, vil heller ikke rammes av dette ved retur fra utenlandsopphold.

Innstrammingen vil også omfatte katter med tilsvarende bakgrunn som gatehunder.

Hva regnes som en gatehund?

Gatehund er et begrep som omfatter flere typer hunder, blant annet:

  • Hunder fra sheltere

  • Eierløse hunder

  • Hunder med ukjent bakgrunn

Les pressemelding om bakgrunnen for innstrammingen

Fant du det du lette etter?