Mattilsynet roper varsko og ønsker tiltak mot hundesmitte

Publisert 04.04.2013     Sist endret 04.04.2013

I en ny rapport advarer Mattilsynet mot den økte innførselen av utenlandske hunder til Norge. Økningen er betydelig, og innførselen fra enkelte områder er så stor at den utgjør en klar risiko for både dyre- og folkehelsen. Nå slår Mattilsynet alarm, og ber Landbruks- og Matdepartementet (LMD) om ekstra midler for å begrense smittefaren.

I 2012 ble det registrert 7 573 innførte hunder, bare på Gardermoen. I 2005 var tallet 1 097. På bakgrunn av utviklingen nedsatte Mattilsynet i 2012 en arbeidsgruppe som skulle vurdere risikoen knyttet til import av kjæledyr til Norge. Arbeidsgruppens rapport konkluderer med at innførselen fra enkelte områder nå er så stor at den utgjør en klar risiko for både dyre- og folkehelsen. I rapporten foreslås det også en rekke tiltak, og Mattilsynet ber nå om 13,5 millioner for å gjennomføre de grepene de mener er nødvendige.

- Det vil være uansvarlig av oss ikke å rope et varsko nå, med tanke hvilken fare denne økte innførselen utgjør. Dette kan medføre alvorlig smittefare for både dyr og mennesker. Vi kan ikke sitte og se på denne utviklingen uten å gjøre noe, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk.

Mattilsynet vil ha strengere kontroll

Av rapporten går det frem at sykdomssituasjonen hos norske kjæledyr er vesentlig bedre enn den er i andre europeiske land, og særlig gjelder dette Sør- og Øst-Europa. Dette er en situasjon som fort kan endre seg hvis importen av utenlandske hunder fortsetter. Blant tiltakene Mattilsynet foreslår er blant annet økt kontroll av grenseovergangene, mer overvåking av nettet, flere epidemiologiske undersøkelser for å overvåke sykdomssituasjonen og bedre informasjon og kommunikasjon med publikum. Mattilsynet ønsker også mer samarbeid med ande land, og en innskjerping av regelverket.

Har blitt lettere å importere hunder

Endringer i reglene for å reise med hunder har gjort innførsel enklere. Høy levestandard og stadig bedre økonomi gjør at folk reiser mer, og kjæledyrene er oftere med på feriereisen enn før. Det er også en stor økonomisk gevinst forbundet med salg av kjæledyr i Norge. 

Frykter rabies og farlige parasitter

Etter at reglene for reising med kjæledyr ble endret i januar 2012 har Mattilsynet gått ut med tydelige advarsler mot å ta med seg såkalte gatehunder fra Sør- og Øst-Europa til Norge. En kartleggingsprøve viser at gatehunder allerede har tatt med seg nye parasitter til Norge, blant annet tungeorm og brun hundeflått.

- Det vi er mest redd for er rabies og revens dvergbendelorm, sier Landsverk. - Men det finnes også en rekke andre parasitter, og bakterie- og virussykdommer som vi hittil ikke har hatt i Norge, og som vi frykter kan bli importert samme med disse hundene.

Som EØS-land er Norge bundet av internasjonale regelverk, og det er derfor ikke bare å lage egne regler eller legge ned forbud mot innførsel av hunder, selv om man skulle ønske det.

- Vi må gjøre det vi kan for å stoppe denne utviklingen, med de midlene vi har til rådighet. Denne rapporten viser tydelig alvoret i situasjonen, sier Landsverk.

Rapporten ligger vedlagt.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910