Endrede regler for tilbakeføring av hester fra internasjonale gruppeløp i visse land utenfor EØS


Publisert 07.10.2016 | Sist endret 07.10.2016

Mattilsynet har endret reglene for å tilbakeføre registrerte hester fra internasjonale gruppeløp i Australia, Canada, USA, Hong Kong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar. Bakgrunnen er at myndighetene i disse landene garanterer at dyrene blir holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. 

Det er forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (forskrift om handel med hestedyr) som er endret. Endringen innebærer at registrerte hester som blir utført midlertidig for å delta i internasjonale gruppeløp i Australia, Canada, USA, Hong Kong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar kan tilbakeføres etter mindre enn 90 dager dersom dyrene oppfyller bestemte dyrehelsevilkår. Vilkårene er tilpasset i forhold til at de nevnte landene har garantert at dyr fra EØS som deltar i slike løp vil bli holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. Vilkårene er derfor mindre omfattende med henblikk på testing enn de som vanligvis gjelder for innførsel av registrerte hester fra de samme landene.

Forskriftsendringene bygger på beslutning (EU) 2016/1775. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Forskriftsendringene trer i kraft 7. oktober 2016.

Les mer om import av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30
Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?