Endring i reglene for tilbakeførsel av registrerte hester som skal delta i Longines Global Champions Tour i USA, Mexico og Kina våren 2017


Publisert 23.01.2017 | Sist endret 23.01.2017

Endringene innebærer at det fra 30. mars til 30. april 2017 blir tillatt å tilbakeføre registrerte hester som har deltatt i Longines Global Champions Tour i Miami, USA, og Mexico-City, Mexico, på bestemte vilkår.

Vilkårene omfatter krav om at hestene ikke skal ha vært ute av EØS i mer enn 30 dager og at de følges av et arrangementsspesifikt helsesertifikat. Helsesertifikatet er nytt og blir vedlegg D til forskriften.

Endringene innebærer i tillegg at det fra 20. april til 20. mai 2017 blir tillatt å gjeninnføre registrerte hester fra et bestemt område i Kina på visse vilkår. Vilkårene omfatter krav om at hestene ikke skal ha vært ute av EØS i mer enn 30 dager og at de følges av det spesielle helsesertifikatet som kreves for gjeninnførsel av konkurransedyr. Helsesertifikatet er vedlegg C til forskriften.

Endringene bygger på beslutning (EU) 2017/99. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Endringene er fastsatt i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 23. januar 2017 og trådte i kraft straks.

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?