Endring av bestemmelser om import av fjørfe, fjørfeprodukter og kjøttprodukter fra fjørfe og villfugl fra Canada

Publisert 17.06.2015     Sist endret 17.06.2015

Et nytt utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Ontario i Canada i april 2015 medfører endringer i bestemmelsene om import av fjørfe, fjørfeprodukter, kjøttprodukter og kjøtt fra fjørfe og villfugl fra dette landet.

Forordning (EU) nr. 798/2008 er implementert i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Endringene som gjøres i denne forskriften medfører at inndelingen av landet i områder der det tillates eller ikke tillates import av fjørfe og fjørfeprodukter fra endres.

Beslutning 777/2007/EF er implementert i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Endringene som gjøres i denne forskriften medfører at kravene ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og villfugl fra områdene med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Canada blir strengere. For beskrivelse av hvilke områder dette gjelder vises det til forordning (EU) nr. 798/2008.

Rettsaktene er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Forskriftsendringen trer i kraft 17. juni 2015.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 81 41.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 81 41.