Endring av bestemmelser om import av fjørfe og strutsefugl, samt kjøtt egg og eggprodukter av disse artene, fra Ukraina og Israel

Publisert 05.05.2015     Sist endret 05.05.2015

Overvåkningsprogrammet for Salmonella i Ukraina godkjennes av EU. Sykdomsstatus for Newcastle disease i Israel er endret. Dette medfører endringer i bestemmelsene om import av fjørfe og strutsefugl, samt kjøtt egg og eggprodukter av disse artene, fra Ukraina og Israel.

Endringene som gjøres medfører at det tillates import av egg i kategori «A» fra Ukraina på bakgrunn av at EU har godkjent salmonella-overvåkningsprogrammet i landet.

Videre endres bestemmelsene for import av fjørfe og strutsefugl, samt kjøtt egg og eggprodukter av disse artene, fra Israel. Import av slaktefjørfe, fjørfe til utsetting som fuglevilt og kjøtt fra villfugl forbys. Kravene til testing av besetninger hvor det eksporteres fjørfe og strutsefugl, samt kjøtt og produkter fra disse artene skjerpes. Årsaken til dette er at Israel over lengre tid har hatt flere utbrudd av Newcastle disease og ikke ser ut til å klare å kontrollere sykdommen.

Endringen har sin bakgrunn i Forordning (EU) 2015/608 som endrer forordning (EU) nr. 798/2008. Denne forordningen er implementert i .

Oppføring av Ukraina og Israel i listen over tredjeland som det tillates import fra endres. Videre endres veterinærattestene som skal ledsage importene og tilleggsgarantiene for Newcastle disease når det gjelder Israel.

Rettsaktene er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Forskriftsendringen trer i kraft 04. mai 2015.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41.