Endring av bestemmelser om import av fjørfe, struts og kjøtt fra USA, Sør-Afrika, Den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia og Zimbabwe


Publisert 18.08.2017 | Sist endret 18.08.2017

Endret status når det gjelder forekomst av høypatogen fugleinfluensa i delstatene Tennesse og Alabama i USA, Den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe gir endrede krav ved import av fjørfe, strusts og produkter derav. Hensikten er å hindre introduksjon av smitte til EØS-området.

I delstatene Tennesse og Alabama er utbruddet av høypatogen fugleinfluens bekjempet. Det samme gjelder utbrudd av denne sjukdommen i den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia. Det kan derfor igjen åpnes for import av fjørfe, struts og produkter derav til EØS.

I landene Sør-Afrika og Zimbabwe har det i juni 2017 blitt oppdaget et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa. Import av levende fjørfe fra disse landene til EØS er forbudt. Det stilles nå også strengere krav til behandling av produkter fra fjørfe og struts ved import til EØS.

Videre åpnes det for transitt av storfekjøtt fra Bosnia og Herzegovina gjennom Bulgaria til Tyrkia. Vilkår for slik transitt er at kjøttet behandles etter en spesifikk metode.

Endringene gjøres i forordning (EU) nr. 798/2008 og beslutning 777/2007/EF. Disse er gjennomført i henholdsvis forskrift om import og transitt av fjørfe mv og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter mv fra tredjestater.

Endringene er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Forskriftsendringen trer i kraft 18. august 2017.

Kontaktinformasjon

Marie Tangen, seniorrådgiver, Seksjon dyrehelse, Mattilsynets hovedkontor, telefon 22 77 86 34.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?