Regelverksprosess

Reglene for handel med bier og humler i EØS endres

Publisert 06.04.2017     Sist endret 09.02.2018

EU har endret reglene for handel med bier og humler mellom medlemslandene. Endringene gjelder kravene som stilles med hensyn til liten kubebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.). I tillegg er det gjort visse tekniske endringer i helsesertifikatet som skal følge med forsendelsene.

Hensikten med endringene har vært å fjerne unødige handelsrestriksjoner. Samtidig har det vært å legge bedre til rette for at myndighetene i mottakerlandet kan risikobasere kontrollen med forsendelsene.

Hvis endringene innlemmes i EØS-avtalen må reglene for import og eksport av bier mellom Norge og andre EØS-stater, som er fastsatt i forskrift om handel med dyr, endres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reglene for handel med bier og humler endres i EU

Europakommisjonen har endret reglene for handel med bier og humler mellom EU-medlemsstatene.

 

November 2017 

Last ned saksdokumentasjon

Beslutning (EU) 2017-2174
Høring

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om handel med dyr.

 

Høringsfrist 09.05.2018
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30