Høring: Forslag om å myke opp forbudet mot hold av reptiler og amfibier


Publisert 11.01.2016 | Sist endret 11.01.2016

Mattilsynet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr. I den forbindelse har også spørsmålet om å tillate noen arter herptiler (reptiler og amfibier) blitt utredet. Mattilsynet foreslår å forskriftsfeste et unntak fra det generelle forbudet for i alt 18 arter herptiler.

Landbruks- og matdepartementet ønsker med denne høringen å kartlegge synspunkter i saken før de beslutter om forbudet mot hold av herptiler skal lempes på

Høringsfristen er 11. april 2016

Les mer og send innspill på høringen

Kontaktinformasjon

Maria Været Veggeland, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 24

Fant du det du lette etter?