Faktaartikkel

Informasjon til veterinærer i forbindelse med sykdomsutbrudd på hund

Publisert 09.09.2019     Sist endret 18.09.2019

Råd om smittebeskyttelse til klinikker

Så lenge årsaken til sykdommen ikke er identifisert, kan det foreløpig ikke gis spesielle behandlingsråd til veterinærer som behandler hunder med hemoragisk gastroenteritt.

Godt smittevern vil kunne forhindre eventuell smitte til andre hunder. Mattilsynet anbefaler følgende:

  • Unngå at hunder med oppkast og/eller diaré venter på venterommet, be dem heller vente i bilen til du er klar til å ta dem inn på klinikken. Et alternativ er å undersøke hunden i bilen. Et skilt på døren med oppfordring om å ta kontakt i resepsjonen før hunden tas inn kan være et godt råd.
  • Dersom hunden må legges inn på klinikken for behandling bør de, hvis det er mulig, tas inn gjennom en separat inngang. Unngå at hunden kommer i kontakt med andre dyr på veien inn til behandlingsrommet.
  • Bruk hansker, beskyttelsesfrakk og sko-trekk når du undersøker og behandler hunden. Trafikk inn og ut av rommet som hunden oppholder seg på bør begrenses. Skift til andre klær før du eventuelt tar imot en annen pasient.
  • Hvis mulig er det en fordel at kun en veterinær og en dyrepleier har hovedansvar for tilsyn og behandling av disse pasientene. Slik unngår du smitte til andre pasienter.
  • Du som veterinær må i hvert enkelt tilfelle fortløpende vurdere graden av tiltak som skal iverksettes for å unngå smitte i klinikken.
  • Husk rengjøring og desinfeksjon av rom og utstyr etter at hunden har forlatt klinikken.
  • God håndhygiene hos alle ansatte på klinikken er en selvfølge.

Vi oppfordrer privatpraktiserende veterinærer som får inn hunder med akutt blodig diaré til å kontakte Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

I tillegg til at du som veterinær melder fra til Mattilsynet om hunder med akutt blodig diaré ønsker Veterinærinstituttet å få inn avføringsprøver fra syke hunder, i tillegg til døde hunder til obduksjon. Det er snakk om avføringsprøver i form av en svaberprøve, fortrinnsvis kullsvaber, fra hunder med akutt blodig diaré.

Analysekostnader ved Veterinærinstituttet dekkes av det offentlige i denne saken. Det er viktig at disse prøvene tas før eventuell antibiotikabehandling. Man skal bruke Veterinærinstituttets rekvisisjonsskjema og merke det med "Utbrudd hund".

Obduksjoner og prøver som er avtalt på forhånd vil ikke faktureres. Det er viktig at aktuelle kasus for obduksjon drøftes med Mattilsynet før kadaveret sendes inn slik at det sendes inn etter avtale.

Veterinærene ved NMBU Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken har utarbeidet en behandlingsveiledning ved akutt, hemoragisk enteritt. Les mer på Veterinærhøgskolens nettsider

Les også om hvordan Smådyrklinikken på Veterinærhøgskolen jobber med smittevernrutiner.

Informasjon er nødvendig for å finne årsaken

Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Gode data er nødvendig for å lykkes, og derfor har Mattilsynet og Veterinærinstituttet sendt ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker. Vi ønsker å samle inn mer detaljerte opplysninger. NMBU Veterinærhøgskolen bidrar i dette arbeidet.

Spørreundersøkelsen kommer i tillegg til at veterinærer skal melde fra til Mattilsynet om hunder med akutt blodig diaré.

Det er frivillig å fylle ut skjemaene i spørreundersøkelsen, men vi håper at veterinærklinikkene kan ta kontakt med aktuelle hundeeiere for å samle inn informasjon om hundene som har vært eller er syke. Vi er klar over at det er et omfattende spørreskjema, men svarene i spørreundersøkelsen er viktig informasjon som kan bidra til å oppklare hva som gjør at hundene blir syke. Vi setter pris på jobben som mange veterinærer allerede har gjort med å fylle ut og sende inn spørreskjemaene.

Fant du det du lette etter?