Regelverksprosess

Bestemmelsene om forebyggende tiltak mot infeksjon med revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) hos hunder oppdateres

Publisert 24.08.2018     Sist endret 14.11.2018

EU har gjennomgått forordning (EU) nr. 1152/2011 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder forebyggende helsemessige tiltak for å bekjempe Echinococcus multilocularis-infeksjoner hos hunder. Gjennomgangen viste at bestemmelsene har vært hensiktsmessige for å beskytte EU-/EØS-land mot innførsel av revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis (EM)). Derfor har EU hovedsakelig valgt å videreføre bestemmelsene i to nye forordninger.

Den viktigste forskjellen mellom den gamle og de nye forordningene er at et EU-/EØS-land kan få rett til å kreve behandling av hunder som innføres til sitt område på bakgrunn av at landet i tre sammenhengende år har gjennomført et nasjonalt observasjonsprogram uten å registrere forekomst av vill rødrev. Malta har fått rett til å kreve EM-behandling av hunder som innføres til sitt område på dette grunnlaget. Finland, Det forente kongerike (UK) og Irland har beholdt retten til å kreve EM-behandling av hunder som innføres til sine områder på samme grunnlag som før. Det vil si at landene de siste tre årene har gjennomført et overvåkningsprogram for EM, ikke har registrert noe tilfelle av EM-infeksjon hos ville hovedverter og har meldeplikt ved påvisning av EM-tilfeller.

De nye forordningene er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. I så fall må kjæledyrforskriften endres. Det er ventet at Norge får beholde retten til å kreve EM-behandling av hunder som innføres hit til landet på samme grunnlag som Finland, UK og Irland og at forskriftsendringen blir en formalitet som ikke endrer de nåværende behandlingskravene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Nye forordninger vedtas i EU
21. november 2018 og 8. juni 2018 
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19.12.2018
Utenriksdepartementet 04.01.2019
Utenriksdepartementet 04.01.2019
Dyrebeskyttelsen Norge 03.01.2019
Tolldirektoratet 19.12.2018
Forsvaret 06.12.2018
Klima- og miljødepartementet 29.11.2018

Høring

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til endring av kjæledyrforskriften.

 

Høringsfrist 04.01.2019
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19.12.2018
Utenriksdepartementet 04.01.2019
Utenriksdepartementet 04.01.2019
Dyrebeskyttelsen Norge 03.01.2019
Tolldirektoratet 19.12.2018
Forsvaret 06.12.2018
Klima- og miljødepartementet 29.11.2018

Sluttføring av arbeidet

Mattilsynet har fastsatt forskrift 11. juli 2019 nr. 1001 om endring i kjæledyrforskriften. Forskriften trådte i kraft straks.

 11.07.2019
Fant du det du lette etter?