Avl og seminvirksomhet


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 25.10.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter 31.12.1998 1477

Regelverk og veiledning