Kunngjøring

Åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

Publisert 28.06.2019     Sist endret 28.06.2019

Bakterien som forårsaker sykdommen åpen yngelråte hos bier er på nytt påvist i en bigård i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Mattilsynet har gitt påbud om at biene skal avlives og bigården saneres. Det er også igangsatt sporing for å finne ut om smitten kan ha spredt seg. To andre bigårder i nærheten er båndlagt i påvente av nærmere undersøkelser. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn. Bakterien er motstandsdyktig og kan overleve i flere år på veggene i vokstavlene i bikubene.

Her i landet bekjempes sykdommen ved å gi påbud om avlivning og destruksjon av bisamfunnene og sanering av bigårdsplassen, materiell og utstyr.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honning fra smittede bigårder.

Sykdomshistorikk, bekjempelse og OK-program

Fra 2010 til 2016 ble åpen yngelråte påvist i et omfang som en ikke har sett i Norge i den senere tid. Den første påvisningen ble gjort i Aust-Agder og det viste seg at sykdommen var utbredt i store deler av fylket. Sykdommen ble også påvist i Vest-Agder, Hedmark og Telemark. Siden den gang er det gjort et omfattende arbeid for å bekjempe sykdommen. Det er også etablert et overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) i Mattilsynets regi. Som et ledd i programmet er det blant annet undersøkt prøver fra bigårdene til alle birøktere som har startet opp igjen etter saneringen. I 2018 samarbeidet Mattilsynet, Norges Birøkterlag, fylkesbirøkterlaget og NMBU Veterinærhøgskolen om å ta ut og undersøke prøver fra alle bigårdene i Aust-Agder. At det på nytt er påvist smitte i en bigård i fylket er et resultat av OK-programmet.

Videre oppfølging fra Mattilsynet

De siste årene har funn av M. plutonius vært knyttet til bigårder der det tidligere har vært klinisk sykdom. Det er også denne gangen snakk om påvisning av smitte i en bigård med tidligere sykdomsforekomst. Med bakgrunn i resultatene fra OK-programmet er det trolig ikke en oppblussing av det opprinnelige utbruddet med en situasjon som er uoversiktlig og ute av kontroll. Der er mer sannsynlig en lokal situasjon i en bigård som har vært smittet i det opprinnelige utbruddet og en lokal smittekilde knyttet til dette som er grunnen til at smitte er påvist på nytt. Det er viktig å komme raskt i gang med bekjempelsestiltak, samt å finne ut om smitte kan være spredt fra bigården. Mattilsynet har båndlagt to andre bigårder som befinner seg i nærheten og vil foreta nærmere undersøkelser der.  Per i dag har vi ikke kunnskap som tilsier at det er nødvendig å innføre mer omfattende restriksjoner på omsetning og flytting av bier i området som f.eks. å opprette soner, men dette blir vurdert fortløpende.

Hva kan birøktere gjøre?

Birøktere som har bikuber i området der det nå er påvist smitte eller pleier å vandre dit, kan gjerne se etter tegn på åpen yngelråte i kubene sine. Meld fra til det lokale Mattilsynet hvis du oppdager slike tegn.

Følg også med på nettsidene våre for å holde deg oppdatert om situasjonen og eventuelle ytterligere tiltak som blir iverksatt av Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inntil videre håndteres hendelsen av Mattilsynet avdeling Agder.

Seksjonssjef Gunn Kristin Osaland, tlf.: 22 77 81 91 / 99 37 89 22

Fra mandag 1. juli 2019 kan også følgende kontaktes:

Seniorinspektør Karin Lillebostad, tlf.: 22 77 84 66 / 47 63 82 35


Kontaktinformasjon

Inntil videre håndteres hendelsen av Mattilsynet avdeling Agder.

Seksjonssjef Gunn Kristin Osaland, tlf.: 22 77 81 91 / 99 37 89 22

Fra mandag 1. juli 2019 kan også følgende kontaktes:

Seniorinspektør Karin Lillebostad, tlf.: 22 77 84 66 / 47 63 82 35