Sekkyngel påvist hos bier i Akershus

Publisert 09.07.2019     Sist endret 09.07.2019

Mattilsynet har fått melding fra NMBU Veterinærhøgskolen om at det er påvist sekkyngelvirus (SBV) i en bigård i Vestby kommune i Akershus.

Den store mengden av virus og kliniske sykdomstegn i bigården tyder på at det er en sammenheng. SBV er et vanlig virus hos bier i hele verden, men det er første gang det blir sikkert påvist i en norsk bigård. Viruset angriper bienes yngel og gir vanligvis moderate tap.

Sekkyngel

SBV forårsaker sykdommen sekkyngel hos honningbier. Viruset spres via fórsaften til de unge larvene. Sykdommen forårsaker sjelden store skader da den som regel ikke angriper så stor del av yngelen. Sykdommen kan dukke opp og forsvinne igjen i løpet av sesongen, og derfor vil en ofte ikke oppdage sykdommen.

Yngelen dør under det første hudskiftet i strekklarvestadiet. Sannsynligvis skader viruset hjernen og nervebaner, slik at larven ikke kan fullføre hudskiftet. Mellom larve- og puppehuden danner det en klar til lett brunlig væske. Larveskinnet løsner fra den underliggende larvehuden og gir puppen et sekkeformet utseende. Hvis larven holdes i en pinsett henger den som en sekk. Larven mørkner gradvis forfra og bakover. Etterhvert som huden løser seg opp, knekker biens hode framover og gir det klassiske bildet av sekkyngel med pupper som har løftet hodet i cellene. Puppen blir så til en brunlig og sausete masse som kan ligne på lukket yngelråte. Til sist tørker dette inn, og legger seg som en skorpe i bunnen av cellen. Voksne bier har ingen synlige tegn på sykdommen, bortsett fra at de ikke samler pollen og at livslengden blir kortere.

Videre oppfølging fra Mattilsynet

Sekkyngel er ikke en meldepliktig sykdom i Norge. Mattilsynet har foreløpig ikke lagt noen forvaltningsstrategi for sykdommen, men vil i første omgang sørge for at det blir undersøkt for SBV i et par andre bigårder som er kontakter til bigården hvor viruset er påvist.

Hva kan birøktere gjøre?

Erfaringen fra andre europeiske land er at sekkyngel vanligvis har et harmløst forløp. Sykdommen dukker opp og forsvinner igjen. Som regel er det nok å fjerne infiserte yngeltavler og sette inn nye byggevokstavler. Sykdommen opptrer ofte under dårlige trekkforhold. I noen tilfeller kan en avhjelpe sykdommen med ekstra fôring. Sekkyngel er ofte en følgesykdom i forbindelse med varroainfeksjon. Varroamidden fungerer som vektor for viruset. Derfor er det viktig å holde middtrykket lavt i bifolkene. Det finnes ingen legemidler mot sekkyngel.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Brogeland Laache, fungerende avdelingssjef, avdeling Østfold og Follo, region Stor-Oslo, tlf.: 22778742 / 97702210


Kontaktinformasjon

Nina Brogeland Laache, fungerende avdelingssjef, avdeling Østfold og Follo, region Stor-Oslo, tlf.: 22778742 / 97702210