Regelverksprosess

Soneforskriften for åpen yngelråte på bier endres

Publisert 07.03.2018     Sist endret 26.03.2018

I perioden 2010 til 2016 ble sykdommen åpen yngelråte påvist i flere bigårder i Aust-Agder. Som ledd i sykdomsbekjempelsen vedtok Mattilsynet Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder. Soneforskriften forbyr flytting av bier og utbygde vokstavler innenfor og ut av Aust-Agder.

Biene i alle bigårdene hvor sykdommen ble påvist er nå avlivet og destruert og virksomhetene er sanert. I tillegg er det undersøkt et stort antall prøver for å kartlegge forekomst av bakterien som forårsaker sykdommen og for å kontrollere om bekjempelsen har vært effektiv. I 2017 ble alle bigårdene i Aust-Agder undersøkt med negativt resultat. Dermed virker det forsvarlig å lempe på flytterestriksjonene i soneforskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskriftsendring utarbeides

 

 

 

Februar/mars 2018 
Høring av forslag til endring av soneforskriften

Mattilsynet gjennomfører høring av forslag til endring av forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder.

 

Høringsfrist: 15.05.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Birøkterlag 11.04.2018


Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30