Regelverksprosess

Soneforskriften for åpen yngelråte på bier endres

Publisert 07.03.2018     Sist endret 04.06.2018

I perioden 2010 til 2016 ble sykdommen åpen yngelråte påvist i flere bigårder i Aust-Agder. Som ledd i sykdomsbekjempelsen vedtok Mattilsynet Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder. Soneforskriften forbyr flytting av bier og utbygde vokstavler innenfor og ut av Aust-Agder.

Biene i alle bigårdene hvor sykdommen ble påvist er nå avlivet og destruert og virksomhetene er sanert. I tillegg er det undersøkt et stort antall prøver for å kartlegge forekomst av bakterien som forårsaker sykdommen og for å kontrollere om bekjempelsen har vært effektiv. I 2017 ble alle bigårdene i Aust-Agder undersøkt med negativt resultat. Dermed virker det forsvarlig å lempe på flytterestriksjonene i soneforskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskriftsendring utarbeides

 

 

 

Februar/mars 2018 
Høring av forslag til endring av soneforskriften

Mattilsynet gjennomfører høring av forslag til endring av forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder.

 

Høringsfrist: 15.05.2018
 30.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30