Regelverksprosess

Ny tillatt bedøvelsesmetode for slaktekyllinger

Publisert 08.03.2019     Sist endret 20.05.2019

I EU er det tillatt å bedøve slaktekyllinger med lavt atmosfærisk trykk (Low Atmospheric Pressure Stunning, forkortet LAPS). Metoden kan brukes på kyllinger som veier inntil 4 kg.

EU-kommisjonen tillot metoden i mai 2018. Metoden er nå på vei inn i EØS-avtalen. Mattilsynet sørger for at den norske forskriften om avliving av dyr endres slik at metoden blir tillatt også her i landet.

Endringen er ikke forbundet med ekstra kostnader for næringen. Slakteriene kan fortsette å bruke den bedøvelsesmetoden de bruker i dag. Forskriftsendringen gir bare flere metoder å velge mellom i framtiden.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

EFSA leverer rapporten om LAPS

 

 25.10.2017
 
LAPS blir tillatt i EU

 

 18.05.2018
 
Mattilsynet ber LMD om å få sende endringen på høring

 

 01.03.2019
 
LMD samtykker til høring

 

 13.03.2019
 
Mattilsynet sender endringen på høring

 

 

NB! Kort frist: 04.04.2019
 
EØS-komiteen behandler endringen

 

Etter planen 29.03.2019
 
Mattilsynet sender endringen til LMD for fastsettelse etter høringen

 

 06.05.2019
 
LMD fastsetter endringen

 

 14.05.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bente Bergersen, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, Mattilsynet, telefon 22 77 92 52