Reglene for hold av høns og kalkun ble endret 6. mars 2017


Publisert 14.03.2017 | Sist endret 14.03.2017

Landbruks- og matdepartementet har endret forskrift om hold av høns og kalkun. Endringene trer i kraft straks. Det er lagt til et nytt kapittel med spesielle bestemmelser for hold av kalkun til kjøttproduksjon. I tillegg er det foretatt mindre endringer i forskriften, blant annet i paragrafen som omhandler dyreholders kompetanse.

Kompetanse

Dyreholder skal kunne dokumentere oppdatert kompetanse om dyrevelferd for den aktuelle arten og produksjonsformen. Dyreholder skal også kunne kjenne igjen tegn på dårlig dyrevelferd, og iverksette tiltak der det er nødvendig.

Nytt kapittel om spesielle bestemmelser for kalkun

Den som skal produsere kalkun til slakt, må delta i et dyrevelferdsprogram som er utviklet av og gjennomføres av næringen. Mattilsynet anerkjenner dette dyrevelferdsprogrammet.

Næringen er godt i gang med å innføre dyrevelferdsprogrammet blant kalkunprodusentene.

For mer informasjon se regelverksprosessen Endring i regelverket for hold av kalkun

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor. tlf.: 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?