Endring av forskrift om gebyrer til Mattilsynet – gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering stoppes

Publisert 04.07.2016     Sist endret 21.12.2016

Det opprinnelige forslaget om å innføre et gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering av hest stoppes. Årsaken er at vi har gått bort fra forslaget om brukerfinansiering av drift gjennom gebyr av det nye sentrale nasjonale hesteregisteret. Driften av registeret skal isteden dekkes av spillemidler fra Norsk Rikstoto.

Det innføres allikevel et tak på godtgjørelse for utstedelse av hestepass og id-registrering av hest i hestepassforskriften (se regelverksprosess for hestepassforskriften).

Offentlige tjenester

Utstedelse av hestepass og registrering av visse identitetsopplysninger om alle hestedyr, er krav i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Disse offentlige tjenestene gjøres av passutstedende organ etter godkjenning eller delegering fra Mattilsynet.

Ved gjennomføring av hestepassforordningen i forskriften skal det opprettes et sentralt nasjonalt hesteregister der identitetsopplysninger om alle hester som holdes permanent i Norge samles ett sted.

Innføring av "tak på godtgjørelse"

På bakgrunn av høringssvarene og praktiske konsekvenser er det valgt å frafalle forslaget om at driften av hesteregisteret skal brukerfinansieres gjennom gebyr. Isteden innføres det et «tak på godtgjørelse» for utstedelse av hestepass og registrering av id-opplysninger. Dette betyr at kostnadene for hestepass og id-registrering vil bli like, uavhengig av hvilket organ som utfører tjenestene.

Disse endringene gjennomføres i hestepassforskriften og den foreslåtte endringen av gebyrforskriften stoppes.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til endring sendt departementet for klarering av høring

Mattilsynet har sendt utkast til endring av forskrift om gebyrer til Mattilsynet til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring. Når utkastet er klarert vil det sendes ut på høring.

 30.06.2016
Endring av gebyrforskriften sendes på høring

Forskriftsutkastet som endrer gebyrforskriften sendes på høring. Endringen medfører at det opprettes gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering av hestedyr. Høringsinnspill vil publiseres på denne nettsiden.

 

Høringsfrist: 28.09.2016

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Hestesenter på vegne av alle passustedende instanser og avlsorg. for de nasjonale hesterasene 28.09.2016
Justis- og beredskapsdepartementet 15.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 13.09.2016
STATENS LEGEMIDDELVERK 20.09.2016
TOLLDIREKTORATET 27.09.2016
Norges Bondelag 27.09.2016
Fylkesmannen i Hordaland 19.09.2016
Landbruksdirektoratet 12.09.2016

Foreslått endring av gebyrforskriften stoppes

 

Desember 2016 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41