Høring av ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

Publisert 12.11.2018     Sist endret 12.11.2018

Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet foreslår en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Forslaget ble sendt på høring 9. november 2018. Høringsfristen går ut fredag 1. februar 2019.

Den nye forskriften skal bidra til god velferd for hester og hunder som trenes til og brukes i konkurranser. Forskriften skal samle, oppdatere og fylle ut det gjeldende regelverket på området. De materielle bestemmelsene i den gjeldende dopingforskriften for hest videreføres i all hovedsak i den nye forskriften.

Forslaget omfatter blant annet nye regler om bruk av utstyr på konkurransedyr, om dyrenes tilstand og om identifisering av dyrene. Forslaget omfatter også nye forbud mot for harde konkurranser og mot konkurranser som svekker respekten for dyr eller er etisk forkastelige.

Arrangørenes plikt til å ha reglement foreslås utvidet fra å gjelde bare doping til å omfatte alle forhold av betydning for dyrevelferden. Ifølge forslaget skal arrangørene sørge for forsvarlige konkurranseområder, avlyse eller utsette konkurranser dersom været eller andre ytre forhold tilsier det, og utnevne en dyrevelferdsansvarlig ved alle konkurranser.

Det er også nytt at forskriften skal gjelde hunder, og at trening til konkurranser likestilles med konkurranser i mange av bestemmelsene.

Vi ønsker å høre fire ulike løsninger for organiseringen av stevneveterinærtjenesten og antidopingarbeidet. Disse omfatter både løsninger med offentlig stevneveterinær ansatt i Mattilsynet, løsninger med stevneveterinær som ikke er offentlig ansatt og løsninger der dopingkontroll enten utføres av stevneveterinæren eller en annen uhildet tredjepart. Vi ber spesielt om innspill på dette i høringen.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver / jurist, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22778019


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver / jurist, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22778019