Oppfølging av bekymringsmeldinger fra Nettverk for dyrs frihet 2009

Publisert 25.01.2013     Sist endret 11.09.2009

Etter at Nettverk for dyrs frihet leverte 44 bekymringsmeldinger med bilder av hardt skadde pelsdyr høsten 2009, har Mattilsynet de siste to ukene fulgt opp disse meldingene med tilsyn. Tilsynet har resultert i to hastevedtak og 13 varsler om vedtak.

Denne saken ble publisert i 2009:

Hastevedtak fattes hvis det er viktig å få gjennomført tiltak umiddelbart. Selv om Mattilsynet har avdekket avvik under de siste ukenes tilsyn, har vi ikke avdekket forhold i det omfang og av den alvorlighetsgrad som det innleverte materialet fra Nettverket viser.

Mattilsynet har i dag, 11. september 2009, levert en oppsummering til Landbruks- og matdepartementet om denne oppfølgingen.

- Vi har ikke gjort funn av det omfang eller den alvorlighetsgrad som Nettverkets bekymringsmeldinger viser. Men Mattilsynet ser likevel alvorlig på at vi fant såpass mange avvik i forhold til regelverket. Dette er overraskende, siden denne tilsynsrunden har vært mye omtalt i media i forkant, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Forholdene det er fattet vedtak om er i hovedsak knyttet til manglende skriftlige driftsrutiner, manglende utbedring og oppgradering av bur og innredning, manglende inngjerding, for dårlig rengjøring og mangel på aktivitetsobjekter i burene.

Brev til LMD 

Fant du det du lette etter?