Helsesertifikatene til handel med småfe og avlsmateriale fra småfe justeres til nye EU-regler om prionsykdommer (TSE-regelverket)

Publisert 17.01.2017     Sist endret 29.01.2018

Helsesertifikatene brukes ved samhandel innen EØS og import fra tredjeland.

Som et ledd i EØS-avtalen gjennomfører Mattilsynet forordning (EU) 2016/2002 som endrer helsesertifikatene som skal benyttes ved innførsel/import av småfe og avlsmateriale fra småfe. Disse er gitt som vedlegg til forskrift om innførsel og utførsel av småfe og forskrift om handel med dyresæd mv. Endringene gjøres på bakgrunn av nylige endringer av TSE-forskriften ved gjennomføring av forordning (EU) 2016/1396.

Lettelser i handelskrav innenfor EØS

Endringene medfører at helsesertifikatene justeres slik at de stemmer overens med tidligere endringer i TSE-regelverket.

Handel med levende småfe mellom dyreparker innen EØS unntas fra generelle TSE-handelskravene under visse vilkår. Det samme gjelder handel innenfor EØS sjeldne raser av småfe. Dette forenkler denne typen handel, men tilleggskravene ivaretar allikevel dyrehelsen tilfredsstillende.

I helsesertifikatet for handel med sæd fra småfe innen EØS legges det til spesifikke vilkår for flytting av handyr til besetninger med neglisjerbar risiko for skrapesjuke. En konsekvens av dette er at det blir lettere å handle med avlsprodukter enn med levende dyr, noe som er gunstig for bevaring av den gode dyrehelsen i Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av forskriftsendring sendes til klarering

Mattilsynet har utarbeidet en forslag til forskriftsendring basert på forordningsteksten. Denne er nå sendt Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 16.01.2017
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TOLLDIREKTORATET 23.03.2017
NNN Forbund 14.03.2017

Forskriftsutkast sendes på høring

Mattilsynet sender forskriftsutkast og høringsbrev ut på høring.

 

Høringsfrist 24.03.2017
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TOLLDIREKTORATET 23.03.2017
NNN Forbund 14.03.2017

Endringer i forskrifter om handelskrav ved handel med småfe og avlsmateriale fra småfe fastsettes

Mattilsynet fastsetter endringer i forskrift om innførsel og utførsel av småfe, samt forskrift om handel med dyresæd mv. basert på forordning (EU) 2016/2002.

 09.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22778141