Ny vurdering av beiteslipp etter ulveangrep på Østlandet


Publisert 15.06.2017 | Sist endret 27.06.2017

Store beitetap har ført til at Mattilsynet de siste ukene har hatt daglige møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oppland og Statens naturoppsyn (SNO). Mattilsynet fraråder ikke lenger beiteslipp på generelt grunnlag. Det er viktig at dyreeier alltid bruker sin lokale kunnskap og kjennskap før de vurderer slipp av dyr i utmark. Økt tilsyn er viktig for raskt å oppdage og forebygge skader.

Fellingstillatelsen gitt for området nordre Akershus og søndre Oppland er utvidet til mandag 10. juli, og gjelder for inntil to ulver.

Mattilsynet vurderer at risiko for dårlig dyrevelferd for dyr som slippes på utmarksbeite i skadefellingsområdet er redusert de siste dagene. Det er meldt om færre nye funn og skader sammenlignet med tidligere.

Vi har stor forståelse for at situasjonen, som drar ut i tid og med stor bruk av innmarksbeiter, er krevende for god dyrevelferd.

Grunnlag for Mattilsynet sin vurdering av beiteområdene under denne hendelsen

  • Det geografiske området for fellingstillatelsen på ulv og tiden den er angitt for
  • Samlet tap av sau og registrerte skader på sau
  • Utvikling av situasjonen over tid. Mattilsynet følger derfor hendelsen fortløpende

Kompensasjon

Fylkesmannen forvalter midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler). Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene. Ved forsinket beiteslipp kan det gis en kompensasjon. Søknad sendes fylkesmannen via det lokale landbrukskontoret.

Mattilsynet henviser til fylkesmennenes hjemmesider for videre informasjon om fellingstillatelse og FKT-midler.

https://www.fylkesmannen.no/oppland/

https://www.fylkesmannen.no/akershus/

Kontaktinformasjon

Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?