Nye regler for handel med småfe


Publisert 03.11.2017 | Sist endret 03.11.2017

Landbruks- og matdepartementet har bedt om Mattilsynet legge forslaget til nye regler for flytting av småfe til grunn ved behandling av dispensasjoner.

Mattilsynet har i mange år arbeidet med forslag til ny dyrehelseforskrift. Forslaget ble for kort tid siden sendt over til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Forslag til ny forskrift omhandler blant annet nye regler for flytting av småfe.

Skal ta hensyn til forslaget til nye regler

LMD har bedt om at Mattilsynet legger forslaget til nye regler for flytting av småfe til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader i påvente av ny dyrehelseforskrift.

Departementet understreker at de nye reglene er av stor betydning for enkelte bønder når det gjelder etablering av ny besetning og rekruttering av avlsmateriale til etablert besetning, særlig for raser med liten utbredelse i enkelte områder.

Større soner

De nye reglene vil gi produsentene muligheter for å hente avlsdyr innenfor større soner enn de vi har i dag, men det vil fortsatt bli stilt krav om god dyrehelse før du kan flytte dyrene.

Dette er endringene: Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe

Fant du det du lette etter?