Påvist CAE hos geit i Troms

Publisert 19.08.2019     Sist endret 19.08.2019

Det er påvist CAE i en geitebesetning i Troms. Mattilsynet kartlegger kontaktbesetninger.

Fakta om CAE

  • CAE er en kronisk virusinfkesjon som kan gi leddbetennelse, hjernebetennelse, jurbetennelse og lungebetennelse.
  • CAE skyldes et virus som er nært beslektet med Mædi-visna. Sau kan smittes av CAE, men de blir vanligvis ikke syke.
  • Viruset smitter først og fremst via melk, spytt og nesekontakt. Dyrene må vanligvis ha nær kontakt over en viss tid for at smitteoverføring skal skje.
  • Smitte mellom besetninger skjer som regel ved innkjøp av smitta dyr.
  • Beitekontakt er normalt ikke tilstrekkelig til smitteoverføring mellom besetninger.

Mattilsynet har tatt blodprøver av geitebesetningen i forbindelse med overvåkningsprogrammet for sykdommen. Prøvene viste at dyr i besetningen er infisert med CAE.

Mattilsynet skal nå ta flere prøver for å kartlegge omfanget av sykdommen i besetningen. Prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet.

Besetningen er pålagt restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge kontaktbesetninger.

Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

CAE smitter ikke til mennesker.

Mistanke skal meldes

CAE er en B-sykdom. Det betyr blant annet at systematisk bekjempelse er nødvendig for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommen umiddelbart meldes til Mattilsynet. Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for denne sykdommer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Døsen, Seniorinspektør, Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland tlf: 22 77 78 74


Kontaktinformasjon

Anne Døsen, Seniorinspektør, Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland tlf: 22 77 78 74