Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe

Publisert 30.10.2017     Sist endret 03.11.2017

I en overgangsperiode før den nye dyrehelseforskrift blir fastsatt, vil Mattilsynet legge forslaget til nye regler til grunn når du søker om dispensasjon.

Bakgrunn

Landbruks- og matdepartementet har bedt om at Mattilsynet legger forslaget til nye regler for flytting av småfe til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader i påvente av ny dyrehelseforskrift.

 

De nye reglene vil gi deg som småfe-produsent muligheter for å hente avlsdyr innenfor større soner enn de vi har i dag. Det vil fortsatt bli stilt krav om god dyrehelse før du kan flytte dyrene.

Eksisterende regelverk gjelder

Det eksisterende regelverket gjelder fortsatt. Det betyr at du fortsatt må søke om dispensasjon dersom du vil flytte småfe så lenge flyttingen er forbudt i henhold til gjeldende regelverk.

Dette gjelder når du skal flytte småfe over fylkesgrenser, flytte småfe over sonegrenser og også når du skal  flytte hunndyr av sau ut av besetninger.

Mattilsynet vil vurdere søknaden i tråd med forslaget til nye regler for flytting av småfe. Dersom søknaden blir innvilget, vil det bli satt vilkår for overføringen.

Her er endringene som kommer

Landet blir delt i fire regioner.

  • Innenfor regionene vil det bli enklere å flytte småfe.
  • Mellom regionene vil det kun være mulig å flytte dyr i enkelte tilfeller.

Regionene blir som følger:

Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal.

I denne regionen skal det ikke flyttes dyr ut av Nordland, men du kan flytte mellom de andre fylkene og fra disse og inn i Nordland forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkår som stilles.

Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt kommunene Etne og Sveio.

Småfe kan flyttes innad i regionen dersom man oppfyller fastsatte dyrehelsemessige vilkår. Småfe kan ikke flyttes ut av regionen..

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder.

Småfe kan ikke flyttes ut av Rogaland, Etne og Sveio kommune. Småfe kan flyttes mellom Aust- og Vest Agder og fra disse fylkene og inn i Rogaland, Etne og Sveio forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Småfe skal ikke flyttes ut av regionen men kan flyttes mellom fylkene dersom man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

I de fire fylkene hvor vi har påvist skrapesyke skal det ikke flyttes småfe ut.

Dette gjelder:

  • Nordland
  • Rogaland
  • Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse to fylkene er én region. Det betyr at småfe kan flyttes over fylkesgrensen mellom disse fylkene forutsatt at man oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene.

Du kan søke på nytt

Dersom du har fått avslag på søknad om overføring av småfe, men mener at du etter ny forvaltningspraksis ville fått et annet resultat på søknaden din, er du velkommen til å søke på nytt.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner